VERA Beauty Pro

VERA Pro Alicja Zaremba

z siedzibą w Świebodzicach przy ul. Królowej Elżbiety 1a,

zarejestrowana w rejestrze REGON pod numerem 020431612 , NIP: 8842364899.

Rachunek bankowy prowadzony przez ING o/Świdnica o numerze: 

44 1050 1908 1000 0092 6507 9195

Tel. 603 868 380

Adres email: alicja@verabeauty.pl